La meva col·lecció

My collection

1420 Llibres / Books  -  Actualitzat / Updated:  14/2/2023

536 Idiomes (reals i artificials)

536 Languages (real & constructed)

17 transcripcions, 6 adaptacions i més...

17 Transcripts, 6 adaptations and more...

 Idiomes


Idiomes Artificials


Transcripcions


Adaptacions


Llibres en Braille


Lectura fàcil


Altres


Languages


Constructed Languages


Transcripts


Adaptations


Braille Books


Easy read


Others