Llibres especials

Special books

El Principito

Aquest és el meu primer Petit Príncep. Me'l van regalar quan vaig fer set anys. Va ser el primer cop que el vaig llegir.

This is my first Little Prince. Someone gave it to me when I turned seven. It was the first time I had read it.

El Pequeño Príncipe

Mecanoscrit amb aquarel·les pintades. Traducció desconeguda. Conté una targeta on li dedica a "El poeta". Hi ha molta dedicació i amor en aquest llibre.

Tapuscrit with original watercolors. Unknow translation. It contains a card dedicating the book to "the poet". There is a lot of dedication and love in this book.

Pti Prens

Menzy em va regalar el llibre que tenia des de petita de manera desinteresada.


Menzy selflessly gave me the book she had from an early age.

Маленькі прынц

Вераніка em va anar a buscar aquest llibre durant les festes del Nadal Bielorús i per això sempre li estaré agraït.

Вераніка went to buy this book during the Christmas holidays in Belarus and for that I will always be grateful with her.

Жима эла

Malika em va enviar el seu llibre i, per això, sempre estaré en deute amb ella.

Malika sent me her book and because of this I will always be indebted to her.

El nene principito

Aquest llibre l'ha traduït i editat un gran amic i una millor persona.


This book has been translated and edited by a great friend and a better person.

Piquina Plinchipi

Aquest llibre l'ha editat una gran amiga i una persona generosa.


This book has been edited by a great friend and a generous person.

Quyllur llaqtayuq wawamanta

Molts anys he passat buscant aquest llibre. Totes les vegades se m'havia escapat. Tant és així, que el vaig acabar anomenant 'el llibre maleit'. Finalment he aconseguit el meu llibre fetitx.


I have spent many years searching for this book. Every time it had run away. So much so, that I ended up calling it 'the damn book'. I finally got my fetish book.