Dobles per intercanviar

Doubles for exchange

Si teniu el Buriat, el turcman ciríl·lic o alguna primera edició interessant... parleu amb mi, potser tinc altres llibres repetits que us podrien interessar.

If you have the Buryat, the Cyrillic Turkmen or some interesting first edition ... talk to me, maybe i have other doubles that might interest you.

(aquest llistat de llibres pot estar desactualitzat / this book list may be out of date)
Anglès/English(1975)
Bielorús/Belarusian(2017)
Birmà /Burmese(2004)
Català/Catalan(1967)
Espanyol/Spanish(1985)
Friburg/Fribourgeois(2017)
Gaèlic Irlandès / Irish Gaelic (2015)
Hong. Rúnic / Runic Hungar. (2018)
Islandès/Icelandic(2010?)
Kumyk(2018)
Lingua Franca Nova(2020)
Maltès/Maltese(2016)
Romanès/Romanian(1990)
Romanès/Romanian(1992)
Romanès/Romanian(2015)
Romanès/Romanian(2015)
Romanès/Romanian(2015)
Toki Pona (Sitelen Pona)(2020)
Txuvaix / Chuvash(2017)
Xinès/Chinese(1992?)

Llibres per a intercanvis especials / Special Exchange Books :

Àzeri Àrab / Azeri Arabic (2007)
Xinès Hakka / Hakka Chinese (2000)