Xinès Hakka Zhao'an

Hakka Zhao'an Chinese

詔安客語小王子

[Zhào ān kè yǔ xiǎo wángzǐ]

  • Any / Year: 2000

  • Editorial / Publisher: Yunlin County Government

  • País / Country: Taiwan

  • Traductor / Translator: WeSing

  • ISBN: 978-986-05-7568-2

  • Gentilesa de / Courtesy of: Jen Wan

Dialecte hakka utilitzat pels hakkas taiwanesos parlat generalment al sud de Taiwan.

Dialect of Hakka used by Taiwanese Hakkas generally spoken in southern Taiwan.

Més informació / More information