Tendasc (Roiasc)

Tendasc (Royasc)

Ař Picin Prinsi

  • Any / Year: 2018
  • Editorial / Publisher: Tintenfaß
  • País / Country: Alemanya / Germany
  • Traductor / Translator: Francine Marin & Didier Lanteri
  • ISBN: 978-3-94619061-5

Dialecte entre el Ligur i l'Occità parlat a l'Alta Vall de la Ròia (Itàlia/França).

Dialect betwen Ligurian and Occitan spoken in the Upper Roya Valley (Italy/France).

Més informació / More information