Occità Marquès de L'Ordoir

(parlar de Creixent)

Croissant occitan of La Marche from Lourdoueix-Saint-Michel (Lourdouisien)

Le P'tit Prince

Dialecte parlat a la zona del Creixent, a la marca occitana, principalment L'Ordoir, al departament de l'Indre (França).

Dialect spoken in the Croissant, a crescent-shaped linguistic zone in the occitan mark, mainly in Lourdoueix-Saint-Michel, in the Indre (France).

Més informació / More information