Occità Borbonès de Tol Senta Crotz

(Parlar de Creixent)

Bourbonnais occitan of Croissant from Toulx-Sainte-Croix

Le P't Prince

  • Any / Year: 2022

  • Editorial / Publisher: Tintenfaß

  • País / Country: Alemania / Germany

  • Traductor / Translator: Daniel Guy et Marie-Claire Razet-Salessette

  • ISBN: 978-3-98651-017-6

Dialecte occità de la zona del Creixent, que representa la transició entre oc i oil, però amb trets occitans dominants, parlat principalment a Tol Senta Croz, a la zona de Cruesa (França).

Occitan dialect of the Croissant, that represents the transition between oc and oil, but with occitan dominance, spoken mainly in Naves, in the zone of Creuse (France).

Més informació / More information