Mossàrab

Mozarabic (Andalusi Romance)

Elli Amirellu

  • Any / Year: 2020

  • Editorial / Publisher: Tintenfaß

  • País / Country: Alemanya / Germany

  • Traductor / Translator: Pablo Sánchez

  • ISBN: 978-3-947994-57-1

Conjunt de varietats lingüístiques romàniques parlades a al-Àndalus durant l'alta edat mitjana com a evolució del llatí vulgar parlat a la major part de la península Ibèrica. Fou la llengua col·loquial majoritària d'al-Àndalus fins que, a partir del segle X, s'aguditzà el procés de substitució lingüística per part de l'àrab.

Romance linguistic varieties spoken in al-Andalus during the High Middle Ages as an evolution of the vulgar Latin spoken in most of the Iberian Peninsula. It was the majority colloquial language of al-Andalus until the process of linguistic substitution by Arabic intensified, in the 10th century.

Més informació / More information