Italià de l'Aquila (sabí)

Italian from l'Aquila (sabine)

Ju Principe Zicu

  • Any / Year: 2020

  • Editorial / Publisher: Caratteri srl

  • País / Country: Itàlia / Italy

  • Traductor / Translator: Antonio Fruci

  • ISBN: 979-12-200-7318-9

Variant dialectal de l'italià parlat principalment a la província de l'Aquila (regió dels Abruços, Itàlia).

Dialectic variant of the Italian spoken mainly in the comune of l'Aquila (Abruzzo region, Italy).

Més informació / More information