Intereslau

Interslavic

ALFABET LLATÍ / LATIN SCRIPT

Maly Princ

  • Any / Year: 2021

  • Editorial / Publisher: Autoedició / Sef-published

  • País / Country: Espanya / Spain

  • Traductor / Translator: Jan van Steenbergen

  • ISBN: ---

ALFABET CIRÍL·LIC / CYRILLIC SCRIPT

Малы Принц

[Maly Princ]

  • Any / Year: 2021

  • Editorial / Publisher: Autoedició / Sef-published

  • País / Country: Espanya / Spain

  • Traductor / Translator: Jан ван Стинберген

  • ISBN: ---

Llengua artificial elaborada amb l'objectiu de facilitar la comunicació i la intercomprensibilitat entre els parlants de les diverses llengües eslaves.

Artificial language developed with the aim of facilitating communication and intercomprehensibility between speakers of the various Slavic languages.

Més informació / More information