Esperanto 1894 (Reformat)

Esperanto Reformed (1894)

Ete Prinzo

  • Any / Year: 2020

  • Editorial / Publisher: Autoedició / Self-publishing

  • País / Country: Alemanya / Germany

  • Traductor / Translator: Martin Ptasinski

  • ISBN: ---

  • Gentilesa de / Courtesy by: Martin Ptasinski

Versió reformada de l'Esperanto creada el 1894. És com l'únic esperantit complet que ha estat fet pel mateix creador original de l'esperanto, Dr. LL Zamenhof .

Reformed version of l'Esperanto created in 1894. It is the only complete Esperantido that has been made by the original creator of Esperanto, Dr. LL Zamenhof.

Més informació / More information