Espanyol Paraguaià

Paraguayan Spanish

El Principito

El Principito

Variant del castellà parlat a Paraguai amb influència de les llengües locals. 

Variant of the Spanish spoken in Paraguay with influence of the local languages.

Més informació / More information