Espanyol en Llengua de Signes (LSE)

Spanish Sign Language (SSL)

El Principito

Any / Year: 2012

  • Editorial / Publisher: Salamandra+CNSE
  • País / Country: Espanya / Spain
  • Traductor / Translator: Fundación CNSE
  • ISBN: 978-84-321-4524-7
  • Inclou un DVD amb la traducció a Llengua de signes (LSE) / Includes a DVD with Sign Language Translation (LSE)

Llengua gestual o de signes que utilitzen principalment els sords espanyols i persones que viuen o es relacionen amb ells. Està reconeguda legalment des 2007.

Signs language used mainly by the Deaf Spaniards and people living or relating to them. It has been legally recognized since 2007.

Més informació / More information