Espanyol Gacería

Spanish Gacería

El pitoche engrullón

  • Any / Year: 2022

  • Editorial / Publisher: Desde Tuma

  • País / Country: Espanya / Spain

  • Traductor / Translator: Ana Rosa Zamarro San Atanasio

  • ISBN: ---

La gacería o briquero és una variant lingüística amb origen entre els segles XII i XIII arrelada al món professional dels fabricants de trills i eines de cultiu, tractants de bestiar així com d'altres activitats comercials, especialment a la ciutat de Cantalejo a Segovia (Espanya) i municipis limítrofs.

The gacería or briquero is a linguistic variant with origins between the 12th and 13th centuries spoken in the professional world of manufacturers of threshing tools and farming tools, cattle dealers as well as other commercial activities, especially in the city of Cantalejo in Segovia (Spain) and neighboring municipalities.

Més informació / More information