Espanyol llenguatge inclusiu

Spanish gender-neutral language

El Principito

  • Any / Year: 2018

  • Editorial / Publisher: Ethos traductora

  • País / Country: Argentina

  • Traductor / Translator: Julia Bucci

  • Il·lustracions / Illustrator: Malena Gagliesi

  • ISBN: 978-987-46993-0-5

El lenguatge inclusiu o bé llenguatge de gènere és un llenguatge que evita el biaix cap a un sexe o gènere social determinat.

Gender-neutral language or gender-inclusive language is language that avoids bias towards a particular sex or social gender.

Més informació / More information