Espanyol Cheli

Spanish Cheli

El chaval principeras

  • Any / Year: 2022

  • Editorial / Publisher: Desde Tuma

  • País / Country: Espanya / Spain

  • Traductor / Translator: Álvaro Benito Fernández

  • ISBN: ---

El cheli és un argot , originari de la ciutat de Madrid (Espanya), que hereta elements del casticisme madrileny i de vegades marginals i sobretot disfemismes , que són expressions despectives o insultants.

Cheli is a slang, originally from the city of Madrid (Spain), which inherits elements of Madrid castism and sometimes marginal and especially dysphemisms, which are derogatory or insulting expressions.

Més informació / More information