Espanyol Braille

Spanish Braille

⠨⠑⠇ ⠨⠏⠗⠊⠝⠉⠊⠏⠊⠞⠕

El Principito

 • Any / Year: 2006

 • Editorial / Publisher: Organización Nacional de Ciegos (ONCE)

 • País / Country: Espanya / Spain

 • Traductor / Translator: Bonifacio del Carril

 • ISBN: ---

 • Gentilesa de / Courtesy of: Adela Sanz Lacueva

⠨⠑⠇ ⠨⠏⠗⠊⠝⠉⠊⠏⠊⠞⠕

El Principito

 • Any / Year: 2016

 • Editorial / Publisher: Organización Nacional de Ciegos (ONCE)

 • País / Country: Espanya / Spain

 • Traductor / Translator: Bonifacio del Carril

 • ISBN: ---

 • Gentilesa de / Courtesy of: Adela Sanz Lacueva

⠨⠑⠇ ⠨⠏⠗⠊⠝⠉⠊⠏⠊⠞⠕

El Principito

 • Any / Year: 2019

 • Editorial / Publisher: Organización Nacional de Ciegos (ONCE)

 • País / Country: Espanya / Spain

 • Traductor / Translator: Bonifacio del Carril

 • ISBN: ---

 • Gentilesa de / Courtesy of: Adela Sanz Lacueva

 • Edició en tres volums / Edition in three volumes

⠨⠑⠇ ⠨⠏⠗⠊⠝⠉⠊⠏⠊⠞⠕

⠏⠁⠗⠁ ⠇⠕⠎ ⠍⠎ ⠏⠑⠟ ⠥⠑ ⠻ ⠕ ⠎

 • Any / Year: 2021

 • Editorial / Publisher: Organización Nacional de Ciegos (ONCE)

 • País / Country: Espanya / Spain

 • Traductor / Translator: ---

 • ISBN: ---

 • Gentilesa de / Courtesy of: Cristina Garcia

 • Edició adaptada per a nens. Inclou figures amb relleu i textures / Edition adapted for children. Includes embossed figures and textures

Sistema de lectura i escriptura tàctil emprat per persones invidents.

Tactile reading and writing system used by the blind.

Més informació / More information