Espanyol Aljamiat

Aljamiado Spanish

اًل بّرِنثِبِّتْ

Els textos aljamiats fan servir els caràcters de l'alifat àrab per a transcriure les llengües romàniques, en lloc de l'alfabet llatí.

Aljamiado texts use the Arabic script for transcribing Romance languages, instead of the Latin alphabet.

Més informació / More information