Escocès de Shetland

Scots Shetlandic

Da Peerie Prince

  • Any / Year: 2022

  • Editorial / Publisher: Tintenfaß

  • País / Country: Alemanya / Germany

  • Traductor / Translator: Christine de Luca

  • ISBN: 978-3-98650-018-3

Dialecte de l'escòcia insular parlat a les Shetland, un arxipèlag al nord de l'Escòcia continental (Regne Unit).

Dialect of Insular Scots spoken in Shetland, an archipelago to the north of mainland Scotland (UK).

Més informació / More information