Català Valencià

Catalan from Valencia

Normes de Castelló (Normes del 32)

El príncep xiquet

 • Any / Year: 2007

 • Editorial / Publisher: Entuarea

 • País / Country: Espanya / Spain

 • Traductor / Translator: Jaume Arabí

 • ISBN: 978-84-611-6397-7

El xicotet príncep

 • Any / Year: 2018

 • Editorial / Publisher: El Petit Editor

 • País / Country: Espanya / Spain

 • Traductor / Translator: Aureli Domènech i David Pons

 • Il·lustracions de / Ilustrations by: Migel Hache

 • ISBN: 978-84-947933-8-7

 • Gentilesa de / Courtesy of: Anna Rodríguez

El principet

 • Any / Year: 2021

 • Editorial / Publisher: Reclam Editorial

 • País / Country: Espanya / Spain

 • Traductor / Translator: Jordi Raül Verdú

 • Il·lustracions de / Ilustrations by: Sergi Olcina

 • ISBN: 978-84-169206-3-1

Variant del Català parlat a la Comunitat Valenciana (Espanya).

Variety of Catalan spoken in the Valencian Community (Spain).

Més informació / More information

Normes del Puig / El Puig Spelling

El Chicotet Príncip

 • Any / Year: 2015

 • Editorial / Publisher: CreateSpace

 • País / Country: Estats Units / The United States

 • Traductor / Translator: Mario Rodríguez Peña

 • ISBN: 978-1512-312973

Variant del Català parlat a la Comunitat Valenciana (Espanya) segons les Normes del Puig de 1979.

Variety of Catalan spoken in the Valencian Community (Spain) following the Spelling Rules of El Puig, 1979.

Més informació / More information