Asturlleonès d'El Rebollar

Asturleonese El Rebollar dialect

El Principinu

  • Any / Year: 2021

  • Editorial / Publisher: Desde Tuma

  • País / Country: Espanya / Spanish

  • Traductor / Translator: José Benito Mateos Pascual

  • ISBN: ---

La palra d'El Rebollal, és una varietat dialectal de la llengua lleonesa parlada a la comarca de El Rebollar (Espanya)

The palra d'El Rebollal is a dialectal variety of the Leonese language spoken in the region of El Rebollar (Spain)

Més informació / More information