Armeni

Armenian

Փոքրիկ իշխանը

[Pokrig ishkhanë]

 • Any / Year: 1961
 • Editorial / Publisher: Haypethrat
 • País / Country: Armènia / Armenia
 • Traductor / Translator: Sofi Avagyan
 • ISBN: ---

Փոքրիկ իշխանը

[Pokrig ishkhanë]

 • Any / Year: 2001
 • Editorial / Publisher: Zangak-97
 • País / Country: Armènia / Armenia
 • Traductor / Translator: Saghat'el Harut'yunyan
 • ISBN: 99930-2-278-2

Փոքրիկ իշխանը

[Pokrig ishkhanë]

 • Any / Year:
 • Editorial / Publisher:
 • País / Country: Armènia / Armenia
 • Traductor / Translator:
 • ISBN:
 • Edició abreviada per a nens / Abbreviated edition for children

Փոքրիկ իշխանը

[Pokrig ishkhanë]

 • Any / Year: 2015
 • Editorial / Publisher: Edit Print
 • País / Country: Armènia / Armenia
 • Traductor / Translator: Hasmik Mkrtchyan
 • ISBN: 978-9939-52-925-7

Idioma parlat principalment a Armènia.

Language spoken mainly in Armenia.

Més informació / More information