Arameu Siríac

Syriac Aramaic

ܐܡܝܪܐ ܙܥܘܪܐ

[Amiro Zcuro]

  • Any / Year: 2006
  • Editorial / Publisher: Tintenfaß
  • País / Country: Alemanya / Germany
  • Traductor / Translator: Evgin Dag
  • ISBN: 3-937467-27-0

Idioma parlat principalment a l'Orient Mitjà.

Language spoken mainly in the Middle East.

Més informació / More information