Aimara Peruà Septentrional (de Huacané)

Aymara North Peruvian (Huacaneño)

Laqampu Yuqallqally

  • Any / Year: 2022

  • Editorial / Publisher: Ediciones El Lector

  • País / Country: Perú / Peru

  • Traductor / Translator: Alan Ever Mamani Mamani

  • ISBN: 978-612-48187-6-9

Variant de l'aimara parlat al nord de Perú, especialment a Huancané.

Variant of Aymara spoken in northern Peru, especially in Huancané.

Més informació / More information